"Giá thịt được bán cho gấu không liên quan đến giá mà người nông dân nhận được." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Giá thịt được bán cho gấu không liên quan đến giá mà người nông dân nhận được." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giá thịt được bán cho gấu không liên quan đến giá mà người nông dân nhận được." câu này tiếng anh là: The price the meat is sold for bears no relation to the price the farmer receives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login