"Họ đang đào hầm dưới sông." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Họ đang đào hầm dưới sông." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang đào hầm dưới sông." câu này dịch sang tiếng anh là: They were tunneling under the river.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login