"Anh ta có thể nhìn xuyên qua cửa sổ một vista của những cánh đồng xanh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Anh ta có thể nhìn xuyên qua cửa sổ một vista của những cánh đồng xanh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có thể nhìn xuyên qua cửa sổ một vista của những cánh đồng xanh." tiếng anh là: He could see through the windows a vista of green fields.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login