"Việc kinh doanh bánh đã thay đổi vượt quá mọi sự công nhận trong 10 năm qua." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Việc kinh doanh bánh đã thay đổi vượt quá mọi sự công nhận trong 10 năm qua." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc kinh doanh bánh đã thay đổi vượt quá mọi sự công nhận trong 10 năm qua." dịch sang tiếng anh: The bakery business has changed beyond all recognition in the last 10 years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login