"Các nghệ sĩ trẻ thà là một người thời trang hơn là một người theo dõi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các nghệ sĩ trẻ thà là một người thời trang hơn là một người theo dõi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nghệ sĩ trẻ thà là một người thời trang hơn là một người theo dõi." tiếng anh câu này dịch: The young artist would rather be a fashioner than a follower.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login