"Anh đã hoàn toàn phớt lờ nhận xét của cô, thích lý thuyết của riêng anh." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh đã hoàn toàn phớt lờ nhận xét của cô, thích lý thuyết của riêng anh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đã hoàn toàn phớt lờ nhận xét của cô, thích lý thuyết của riêng anh." tiếng anh câu này dịch: He had completely ignored her remark, preferring his own theory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login