"Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo công đoàn đã xúi giục các vụ gây rối." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo công đoàn đã xúi giục các vụ gây rối." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo công đoàn đã xúi giục các vụ gây rối." dịch câu này sang tiếng anh: He accused union leaders of instigating the disturbances.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login