"Cô vội vã từ công việc này sang công việc khác với tốc độ điên cuồng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô vội vã từ công việc này sang công việc khác với tốc độ điên cuồng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô vội vã từ công việc này sang công việc khác với tốc độ điên cuồng." dịch câu này sang tiếng anh là: She rushes from job to job at a frenetic pace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login