"Tôi gõ và gõ nhưng không ai trả lời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi gõ và gõ nhưng không ai trả lời." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi gõ và gõ nhưng không ai trả lời." câu này tiếng anh dịch: I knocked and knocked but nobody answered.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login