"Tôi sợ tôi gây rắc rối cho bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi sợ tôi gây rắc rối cho bạn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sợ tôi gây rắc rối cho bạn." tiếng anh câu này dịch: I'm afraid I'm causing you much trouble.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login