"Làm thế nào điều này thêm vào sự hiểu biết của chúng tôi về vấn đề?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Làm thế nào điều này thêm vào sự hiểu biết của chúng tôi về vấn đề?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào điều này thêm vào sự hiểu biết của chúng tôi về vấn đề?" tiếng anh dịch: How does this add to our understanding of the problem?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login