"Cảnh sát đã được gọi nhưng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cảnh sát đã được gọi nhưng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đã được gọi nhưng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện." tiếng anh câu này dịch: The police were called but no arrests were made.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login