"Các cử tri giữ cô ấy trong sự quan tâm cao." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các cử tri giữ cô ấy trong sự quan tâm cao." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cử tri giữ cô ấy trong sự quan tâm cao." dịch câu này sang tiếng anh: The voters hold her in high regard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login