"Chúng tôi để cô ấy chuyển đến vì chúng tôi muốn đưa ra tuyên bố về chủ nghĩa tuổi tác ở Mỹ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi để cô ấy chuyển đến vì chúng tôi muốn đưa ra tuyên bố về chủ nghĩa tuổi tác ở Mỹ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi để cô ấy chuyển đến vì chúng tôi muốn đưa ra tuyên bố về chủ nghĩa tuổi tác ở Mỹ." câu này tiếng anh là: We let her move in because we wanted to make a statement about ageism in America.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login