"Theo tôi, đó là một sự xấu hổ khủng khiếp khi tòa nhà bị đánh sập." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Theo tôi, đó là một sự xấu hổ khủng khiếp khi tòa nhà bị đánh sập." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Theo tôi, đó là một sự xấu hổ khủng khiếp khi tòa nhà bị đánh sập." câu này tiếng anh dịch: It's a terrible shame, in my opinion, that the building was knocked down.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login