"Không có giáo dục, bạn sẽ chỉ nhận được công việc không có kỹ năng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Không có giáo dục, bạn sẽ chỉ nhận được công việc không có kỹ năng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có giáo dục, bạn sẽ chỉ nhận được công việc không có kỹ năng." tiếng anh dịch: With no education, you will get only unskilled work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login