"Nhà của cha tôi, thực sự, mở cửa cho tôi, nhưng tôi thích kiềm chế bản thân với sự bẩn thỉu của cũi, hơn là quay trở lại với nó." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhà của cha tôi, thực sự, mở cửa cho tôi, nhưng tôi thích kiềm chế bản thân với sự bẩn thỉu của cũi, hơn là quay trở lại với nó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà của cha tôi, thực sự, mở cửa cho tôi, nhưng tôi thích kiềm chế bản thân với sự bẩn thỉu của cũi, hơn là quay trở lại với nó." tiếng anh câu này dịch: My father's house was, indeed, open to me, but I preferred to stifle myself with the filth of the kennel, rather than to return to it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login