"Myra đã giúp cha mẹ già của mình để ôm nhà vào mùa đông." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Myra đã giúp cha mẹ già của mình để ôm nhà vào mùa đông." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Myra đã giúp cha mẹ già của mình để ôm nhà vào mùa đông." câu này dịch sang tiếng anh là: Myra helped her old parents to snug their house for winter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login