"Cơn gió cho phép tôi mua một ngôi nhà." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cơn gió cho phép tôi mua một ngôi nhà." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn gió cho phép tôi mua một ngôi nhà." tiếng anh câu này dịch: The windfall allowed me to buy a house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login