"Này, bạn có muốn một Bud không?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Này, bạn có muốn một Bud không?" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Này, bạn có muốn một Bud không?" tiếng anh là: Hey, would you like a Bud?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login