"Những công nhân này được hưởng một mức độ cao của bảo mật công việc." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Những công nhân này được hưởng một mức độ cao của bảo mật công việc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những công nhân này được hưởng một mức độ cao của bảo mật công việc." tiếng anh dịch: These workers enjoy a high level of job security.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login