"Tôi đã có một số nhật ký cũ mà bà tôi đã cho tôi nhiều năm trước." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi đã có một số nhật ký cũ mà bà tôi đã cho tôi nhiều năm trước." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một số nhật ký cũ mà bà tôi đã cho tôi nhiều năm trước." tiếng anh câu này là:I've got some old diaries that my grandmother gave me years ago.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login