"Đó là một chiếc mũ cầu kỳ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đó là một chiếc mũ cầu kỳ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một chiếc mũ cầu kỳ." câu này tiếng anh là: That's a fussy hat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login