"Không có nhiều tiền lệ cho những người đàn ông nghỉ phép khi em bé của họ được sinh ra." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không có nhiều tiền lệ cho những người đàn ông nghỉ phép khi em bé của họ được sinh ra." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có nhiều tiền lệ cho những người đàn ông nghỉ phép khi em bé của họ được sinh ra." câu này dịch sang tiếng anh là: There's not much precedent for men taking leave when their baby is born.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login