"Cô đánh giá cao sự quan tâm của Greg đối với sức khỏe của cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô đánh giá cao sự quan tâm của Greg đối với sức khỏe của cô." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đánh giá cao sự quan tâm của Greg đối với sức khỏe của cô." tiếng anh là: She was appreciative of Greg's concern for her health.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login