"Các tuyên bố nhân chứng mâu thuẫn với nhau và sự thật vẫn chưa rõ ràng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các tuyên bố nhân chứng mâu thuẫn với nhau và sự thật vẫn chưa rõ ràng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tuyên bố nhân chứng mâu thuẫn với nhau và sự thật vẫn chưa rõ ràng." dịch sang tiếng anh: The witness statements contradict each other and the facts remain unclear.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login