"Chính phủ đã có hành động tóm tắt để hỗ trợ các nạn nhân động đất." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chính phủ đã có hành động tóm tắt để hỗ trợ các nạn nhân động đất." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đã có hành động tóm tắt để hỗ trợ các nạn nhân động đất." tiếng anh câu này dịch: The government took summary action to aid the earthquake victims.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login