"Tôi nhận thấy một vài phóng viên lơ lửng bên ngoài phòng xử án." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi nhận thấy một vài phóng viên lơ lửng bên ngoài phòng xử án." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhận thấy một vài phóng viên lơ lửng bên ngoài phòng xử án." câu này tiếng anh dịch: I noticed several reporters hovering around outside the courtroom.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login