"Cô đã đi trong một con vật cưng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô đã đi trong một con vật cưng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã đi trong một con vật cưng." câu này dịch sang tiếng anh:She went off in a pet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login