"Tôi dự định rời đi vào ngày thứ ba mươi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi dự định rời đi vào ngày thứ ba mươi." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi dự định rời đi vào ngày thứ ba mươi." câu này dịch sang tiếng anh là: I'm planning to leave on the thirtieth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login