"Đại sứ đã đến vào tháng trước." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đại sứ đã đến vào tháng trước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đại sứ đã đến vào tháng trước." dịch sang tiếng anh: The ambassador came in last month.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login