"Bạn đã bao giờ nhận được một câu trả lời cho bức thư của bạn?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn đã bao giờ nhận được một câu trả lời cho bức thư của bạn?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã bao giờ nhận được một câu trả lời cho bức thư của bạn?" dịch câu này sang tiếng anh: Did you ever get an answer to your letter?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login