"Đó là khôn ngoan của bạn không nhầm lẫn sức mạnh của chính bạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đó là khôn ngoan của bạn không nhầm lẫn sức mạnh của chính bạn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là khôn ngoan của bạn không nhầm lẫn sức mạnh của chính bạn." câu này tiếng anh là: It was wise of you not to mistake your own strength.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login