"Tôi có thể nghe thấy những giọng nói giận dữ ở phòng bên cạnh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi có thể nghe thấy những giọng nói giận dữ ở phòng bên cạnh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể nghe thấy những giọng nói giận dữ ở phòng bên cạnh." câu này dịch sang tiếng anh:I could hear angry voices in the next room.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.