"Bài viết của anh có sức lan tỏa và khó hiểu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bài viết của anh có sức lan tỏa và khó hiểu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài viết của anh có sức lan tỏa và khó hiểu." tiếng anh dịch: His writing is diffuse and difficult to understand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login