"Cuộc tranh luận đã được tầm thường hóa bởi các phương tiện truyền thông." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cuộc tranh luận đã được tầm thường hóa bởi các phương tiện truyền thông." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc tranh luận đã được tầm thường hóa bởi các phương tiện truyền thông." dịch câu này sang tiếng anh: The debate has been trivialized by the media.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login