"Sẽ là quá sớm để buộc tội bất cứ ai cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Sẽ là quá sớm để buộc tội bất cứ ai cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ là quá sớm để buộc tội bất cứ ai cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất." dịch câu này sang tiếng anh là: It would be premature to accuse anyone until the investigation is complete.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login