"Anh xin lỗi vì đã chà đạp lên ngón chân cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh xin lỗi vì đã chà đạp lên ngón chân cô." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh xin lỗi vì đã chà đạp lên ngón chân cô." câu này tiếng anh dịch: He apologized for trampling on her toes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login