"'Vâng Michael?' anh nói lơ đễnh." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "'Vâng Michael?' anh nói lơ đễnh." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Vâng Michael?' anh nói lơ đễnh." câu này dịch sang tiếng anh là: 'Well Michael?' he said dully.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login