"Ông đã cho tôi một vài mẩu thông tin về nhà văn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông đã cho tôi một vài mẩu thông tin về nhà văn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã cho tôi một vài mẩu thông tin về nhà văn." tiếng anh là: He gave me a few crumbs of information about the writer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login