"Tôi đã bị gió khi tôi lên đến đỉnh đồi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đã bị gió khi tôi lên đến đỉnh đồi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bị gió khi tôi lên đến đỉnh đồi." tiếng anh dịch: I was winded when I got to the top of the hill.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login