"Anh ấy là một người lạc quan vĩnh cửu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Anh ấy là một người lạc quan vĩnh cửu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một người lạc quan vĩnh cửu." dịch sang tiếng anh: He's an eternal optimist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login