"Giống như hầu hết thế hệ của tôi, tôi chưa bao giờ biết đến một cuộc chiến." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Giống như hầu hết thế hệ của tôi, tôi chưa bao giờ biết đến một cuộc chiến." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giống như hầu hết thế hệ của tôi, tôi chưa bao giờ biết đến một cuộc chiến." dịch câu này sang tiếng anh là: Like most of my generation, I had never known a war.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login