"Âm nhạc là một lời kêu gọi để làm tan vỡ các dây thần kinh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Âm nhạc là một lời kêu gọi để làm tan vỡ các dây thần kinh." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Âm nhạc là một lời kêu gọi để làm tan vỡ các dây thần kinh." câu này tiếng anh là: Music is an appeasement to shattered nerves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login