"'Đừng đi,' tôi cầu xin cô ấy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "'Đừng đi,' tôi cầu xin cô ấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Đừng đi,' tôi cầu xin cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh:'Don't go,' I implored her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login