"Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Gordon đã đến đám cưới mặc quần áo phù hợp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Gordon đã đến đám cưới mặc quần áo phù hợp." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Gordon đã đến đám cưới mặc quần áo phù hợp." dịch sang tiếng anh: We were relieved that Gordon had arrived at the wedding suitably dressed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login