"Đây có thể là một bài phát biểu tạo nên hay phá vỡ cho thủ tướng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đây có thể là một bài phát biểu tạo nên hay phá vỡ cho thủ tướng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây có thể là một bài phát biểu tạo nên hay phá vỡ cho thủ tướng." câu này tiếng anh dịch: This could be a make-or-break speech for the prime minister.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login