"Chương trình này là một cinch để cài đặt." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chương trình này là một cinch để cài đặt." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình này là một cinch để cài đặt." câu này dịch sang tiếng anh là: The program is a cinch to install.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login