"Đối với một đứa trẻ năm tuổi, đây là một kinh nghiệm đáng sợ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đối với một đứa trẻ năm tuổi, đây là một kinh nghiệm đáng sợ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với một đứa trẻ năm tuổi, đây là một kinh nghiệm đáng sợ." tiếng anh dịch: For a child of five this was a terrifying experience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login