"Những bông hồng được trồng thành từng chùm trên khắp công viên." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Những bông hồng được trồng thành từng chùm trên khắp công viên." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những bông hồng được trồng thành từng chùm trên khắp công viên." dịch sang tiếng anh: The roses were planted in clumps across the park.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login